Book Online

   • Vallex Garden Hotel

    Vallex Garden Hotel

   • Vallex Garden Hotel

    Vallex Garden Hotel

   • Vallex Garden Hotel

    Vallex Garden Hotel

   • Vallex Garden Hotel

    Vallex Garden Hotel

   Մեր Մասին

   «Վալլեքս» խումբը ոչ ֆորմալ հիմքերով ձևավորված միություն է, որի անդամ ընկերությունները միավորվել են տնտեսական գործունեության իրականացման, գործարար էթիկայի, կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության և այլ հարցերում սկզբունքային ընդհանրությունների շնորհիվ: Խմբի ընկերությունների գործունեության ոլորտները ընդգրկում են լայն շրջանակ` հանքարդյունաբերություն, հիդրոմետալուրգիա և պիրոմետալուրգիա, գիտահետազոտական աշխատանքներ, ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ, էկոզբոսաշրջություն և այլն:

   Գործունեության ցանկացած տեսակ իրականացնելիս, «Վալլեքս» խմբի ընկերությունները ղեկավարվում են առաջադեմ աշխարհում ընդունված մեթոդների ու տեխնոլոգիաների կիրառմամբ` համատեղելով տնտեսական, բնապահպանական և սոցիալական գործունեությունները:

   Խմբի յուրաքանչյուր ընկերություն ունի իր անցած պատմական ուղին, իր նվաճումները, իր յուրօրինակ անհատական դիմագիծն ու ձեռագիրը, և, «Վալլեքս» -ը հավակնում է լինել այնպիսի անձանց ու կազմակերպությունների խումբ, որում խմբային շահը գերակա է անձնական շահի նկատմամբ, և յուրաքանչյուր անդամ դավանում է խմբային արժեքները` առանց դավաճանելու սեփական համոզմունքներին:

   Առավել մանրամասն տեղեկությունների համար այցելեք www.vallex.com